در وکتور فایل تلاش می کنم فایل های برش آماده لیزر برای دستگاه های لیزر و cnc رو قرار بدهم.

برای همه فایل ها امکان ساخت نمونه واقعی وجود داره و اگر توضیحاتی لازم باشه سعی می کنم قرار بدهم.

برای ساخت نمونه واقعی می تونید پیام بدهید و یا تماس بگیرید.

شماره تماس : 09193262135